News

Javna Nabava HRZZ Glyco Down Potrošni materijal i laboratorijski pribor

3/30/2020

Rok za dostavu ponuda: 13.3.2020.

Dokumentacija za nadmetanje (poveznica za preuzeti dokumentaciju)

Odluke (poveznica za preuzeti dokumentaciju)

datum inicijalne objave 26.2.2020.