News

Ponovljena nabava poništenih grupa: Glyco Down Potrošni materijal i laboratorijski pribor

7/10/2020

Rok za dostavu ponuda: 22.06.2020.

Dokumentacija za nadmetanje (poveznica za preuzeti dokumentaciju)

Odluke (poveznica za preuzeti dokumentaciju)

datum inicijalne objave 1.6.2020.